วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   12 / 12 / 2561       ครั้งที่ : 2

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    31.59000    32.94000    32.54000    32.64000    32.94000 
  USD    5- 20    31.99000    32.99000    32.54000    32.64000    32.94000 
  USD    50-100    32.35000    33.04000    32.54000    32.64000    32.94000 
  GBP    -     39.96000    42.86000    40.53000    40.63000    41.58000 
  JPY    100    28.12000    30.00000    28.44500    28.50500    29.29500 
  MYR    -     7.17000    8.05000    7.66900    7.72900    7.94200 
  SGD    -     23.40000    24.14000    23.49600    23.55100    24.20400 
  HKD    -     4.10000    4.24000    4.15400    4.16600    4.22100 
  AUD    -     23.03000    24.04000    23.07000    23.14000    23.95000 
  NZD    -     22.00000    23.04000    21.95300    22.00300    22.75800 
  CAD    -     23.78000    24.72000    24.16400    24.24900    24.69500 
  CHF    -     32.23000    33.41000    32.52100    32.62100    33.33100 
  DKK    -     4.72000    5.05000    4.90600    4.92100    5.01300 
  NOK    -     3.59000    3.87000    3.76500    3.78500    3.85100 
  SEK    -     3.39000    3.63000    3.52900    3.53900    3.61700 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.38600    0.43600    0.47900 
  EUR    -     36.36000    37.77000    36.63700    36.71200    37.53700 
  KRW    100    2.67000    3.22000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.42000    4.92000    4.66300    4.67500    4.83100 

*All rates are subject to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.150
MOR 7.700
MRR 7.750
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2561 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th