วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   23 / 02 / 2567       ครั้งที่ : 4       เวลา : 16:32:38

CURRENCY BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    United States dollar   35.85000    35.95000    36.25000 
  GBP    Pound sterling   45.12700    45.22700    46.17700 
  JPY (:100)    Japanese yen   23.47700    23.53700    24.39700 
  MYR    Malaysian ringgit   7.38500    7.44500    7.65800 
  SGD    Singapore dollar   26.52100    26.57600    27.07900 
  HKD    Hong Kong dollar   4.57400    4.58500    4.64000 
  AUD    Australian dollar   23.10700    23.17700    23.98700 
  NZD    New Zealand dollar   21.82700    21.87700    22.63200 
  CAD    Canadian dollar   26.41100    26.49600    27.04200 
  CHF    Swiss franc   40.48100    40.58100    41.29100 
  DKK    Danish krone   5.17100    5.18600    5.27900 
  NOK    Norwegian krone   3.36400    3.38400    3.45000 
  SEK    Swedish krona   3.42600    3.43600    3.51400 
  INR    Indian rupee   0.36800    0.41800    0.46100 
  EUR    European euro   38.43800    38.51300    39.52800 
  CNY    Chinese Yuan Renminbi   4.89800    4.93800    5.12600 

*All rates are subject to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th