วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   11 / 11 / 2562       ครั้งที่ : 2

CURRENCY BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    United States dollar   30.09000    30.19000    30.49000 
  GBP    Pound sterling   38.27200    38.37200    39.32200 
  JPY (:100)    Japanese yen   27.39300    27.45300    28.24300 
  MYR    Malaysian ringgit   7.15400    7.21400    7.42700 
  SGD    Singapore dollar   21.95600    22.01100    22.59400 
  HKD    Hong Kong dollar   3.83400    3.84500    3.90000 
  AUD    Australian dollar   20.24200    20.31200    21.12200 
  NZD    New Zealand dollar   18.77000    18.82000    19.57500 
  CAD    Canadian dollar   22.59000    22.67500    23.12100 
  CHF    Swiss franc   29.96700    30.06700    30.77700 
  DKK    Danish krone   4.40700    4.42200    4.51400 
  NOK    Norwegian krone   3.25200    3.27200    3.33800 
  SEK    Swedish krona   3.05700    3.06700    3.14500 
  INR    Indian rupee   0.35600    0.40600    0.44900 
  EUR    European euro   32.89800    32.97300    33.85800 
  CNY    Chinese Yuan Renminbi   4.21200    4.22400    4.38000 

*All rates are subject to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th