วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   25 / 07 / 2567       ครั้งที่ : 2       เวลา : 08:54:36

CURRENCY BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    United States dollar   35.88000    35.98000    36.28000 
  GBP    Pound sterling   46.02200    46.12200    47.07200 
  JPY (:100)    Japanese yen   23.16000    23.22000    24.01000 
  MYR    Malaysian ringgit   7.56800    7.62800    7.84100 
  SGD    Singapore dollar   26.57100    26.62600    27.12900 
  HKD    Hong Kong dollar   4.58700    4.59900    4.68400 
  AUD    Australian dollar   23.15900    23.22900    24.03900 
  NZD    New Zealand dollar   20.88400    20.93400    21.68900 
  CAD    Canadian dollar   25.80400    25.88900    26.43500 
  CHF    Swiss franc   40.38400    40.48400    41.19400 
  DKK    Danish krone   5.17900    5.19400    5.28700 
  NOK    Norwegian krone   3.21300    3.23300    3.29900 
  SEK    Swedish krona   3.28500    3.29500    3.37400 
  INR    Indian rupee   0.36500    0.41500    0.45800 
  EUR    European euro   38.53900    38.61400    39.62900 
  CNY    Chinese Yuan Renminbi   4.85900    4.89900    5.08700 
  IDR (:1000)    Indonesian Rupiah   2.03000    2.13000    2.33000 

*All rates are subject to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th