วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   25 / 02 / 2563       ครั้งที่ : 4

CURRENCY BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    United States dollar   31.46000    31.56000    31.86000 
  GBP    Pound sterling   40.55200    40.65200    41.60200 
  JPY (:100)    Japanese yen   28.26400    28.32400    29.11400 
  MYR    Malaysian ringgit   7.32400    7.38400    7.59700 
  SGD    Singapore dollar   22.35700    22.41200    22.99500 
  HKD    Hong Kong dollar   4.03100    4.04200    4.09700 
  AUD    Australian dollar   20.36000    20.43000    21.24000 
  NZD    New Zealand dollar   19.53400    19.58400    20.33900 
  CAD    Canadian dollar   23.50500    23.59000    24.03600 
  CHF    Swiss franc   31.93300    32.03300    32.74300 
  DKK    Danish krone   4.53600    4.55100    4.64300 
  NOK    Norwegian krone   3.33000    3.35000    3.41600 
  SEK    Swedish krona   3.19600    3.20600    3.28500 
  INR    Indian rupee   0.37200    0.42200    0.46500 
  EUR    European euro   33.85900    33.93400    34.81900 
  CNY    Chinese Yuan Renminbi   4.40100    4.41300    4.56900 

*All rates are subject to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th