วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   19 / 09 / 2562       ครั้งที่ : 3

CURRENCY BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    United States dollar   30.26000    30.36000    30.66000 
  GBP    Pound sterling   37.49300    37.59300    38.54300 
  JPY (:100)    Japanese yen   27.81700    27.87700    28.66700 
  MYR    Malaysian ringgit   7.11200    7.17200    7.38500 
  SGD    Singapore dollar   21.83400    21.88900    22.42200 
  HKD    Hong Kong dollar   3.85700    3.86800    3.92300 
  AUD    Australian dollar   20.16600    20.23600    21.04600 
  NZD    New Zealand dollar   18.75300    18.80300    19.55800 
  CAD    Canadian dollar   22.60400    22.68900    23.13500 
  CHF    Swiss franc   30.28800    30.38800    31.09800 
  DKK    Danish krone   4.44800    4.46300    4.55500 
  NOK    Norwegian krone   3.35200    3.37200    3.43800 
  SEK    Swedish krona   3.08200    3.09200    3.17100 
  INR    Indian rupee   0.36000    0.41000    0.45300 
  EUR    European euro   33.18100    33.25600    34.14100 
  CNY    Chinese Yuan Renminbi   4.18200    4.19400    4.35000 

*All rates are subject to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.150
MOR 7.700
MRR 7.750
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th