วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   25 / 09 / 2563       ครั้งที่ : 4

CURRENCY BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    United States dollar   31.31000    31.41000    31.71000 
  GBP    Pound sterling   39.66500    39.76500    40.71500 
  JPY (:100)    Japanese yen   29.49700    29.55700    30.41700 
  MYR    Malaysian ringgit   7.40700    7.46700    7.68000 
  SGD    Singapore dollar   22.62500    22.68000    23.26300 
  HKD    Hong Kong dollar   4.03200    4.04400    4.09800 
  AUD    Australian dollar   21.72900    21.79900    22.60900 
  NZD    New Zealand dollar   20.21300    20.26300    21.01800 
  CAD    Canadian dollar   23.27400    23.35900    23.90500 
  CHF    Swiss franc   33.53000    33.63000    34.34000 
  DKK    Danish krone   4.86900    4.88400    4.97700 
  NOK    Norwegian krone   3.24900    3.26900    3.33500 
  SEK    Swedish krona   3.39700    3.40700    3.48500 
  INR    Indian rupee   0.36000    0.41000    0.45300 
  EUR    European euro   36.20900    36.28400    37.21900 
  CNY    Chinese Yuan Renminbi   4.51000    4.52200    4.67800 

*All rates are subject to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th