วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   21 / 01 / 2564       ครั้งที่ : 4

CURRENCY BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    United States dollar   29.70000    29.80000    30.10000 
  GBP    Pound sterling   40.57600    40.67600    41.62600 
  JPY (:100)    Japanese yen   28.50400    28.56400    29.42400 
  MYR    Malaysian ringgit   7.26500    7.32500    7.53800 
  SGD    Singapore dollar   22.31200    22.36700    22.90000 
  HKD    Hong Kong dollar   3.82400    3.83500    3.89000 
  AUD    Australian dollar   22.68700    22.75700    23.56700 
  NZD    New Zealand dollar   21.05200    21.10200    21.85700 
  CAD    Canadian dollar   23.38400    23.46900    24.01500 
  CHF    Swiss franc   33.28800    33.38800    34.09800 
  DKK    Danish krone   4.81900    4.83400    4.92600 
  NOK    Norwegian krone   3.48800    3.50800    3.57400 
  SEK    Swedish krona   3.53600    3.54600    3.62500 
  INR    Indian rupee   0.34300    0.39300    0.43600 
  EUR    European euro   35.79200    35.86700    36.80200 
  CNY    Chinese Yuan Renminbi   4.51600    4.55600    4.75400 

*All rates are subject to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th