วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   22 / 05 / 2561       ครั้งที่ : 4

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    30.87000    32.22000    31.82000    31.92000    32.22000 
  USD    5- 20    31.27000    32.27000    31.82000    31.92000    32.22000 
  USD    50-100    31.63000    32.32000    31.82000    31.92000    32.22000 
  GBP    -     42.02000    44.92000    42.58600    42.68600    43.63600 
  JPY    100    28.13000    30.01000    28.44800    28.50800    29.29800 
  MYR    -     7.42000    8.30000    7.91900    7.97900    8.19200 
  SGD    -     23.50000    24.24000    23.59300    23.64800    24.25800 
  HKD    -     3.99000    4.13000    4.04600    4.05700    4.11200 
  AUD    -     23.75000    24.76000    23.79100    23.86100    24.67100 
  NZD    -     21.83000    22.88000    21.78800    21.83800    22.59300 
  CAD    -     24.42000    25.36000    24.79500    24.88000    25.32600 
  CHF    -     31.40000    32.58000    31.69300    31.79300    32.50300 
  DKK    -     4.83000    5.16000    5.01700    5.03200    5.12400 
  NOK    -     3.75000    4.03000    3.93200    3.95200    4.01800 
  SEK    -     3.50000    3.74000    3.64600    3.65600    3.73400 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.37700    0.42700    0.51200 
  EUR    -     37.09000    38.50000    37.36600    37.44100    38.24600 
  KRW    100    2.75000    3.30000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.72000    5.22000    4.94000    4.95200    5.10800 

*All rates are subject to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.150
MOR 7.700
MRR 7.750
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2561 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th