วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   18 / 06 / 2564       ครั้งที่ : 4       เวลา : 13:58:39

CURRENCY BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    United States dollar   31.19000    31.29000    31.59000 
  GBP    Pound sterling   43.01600    43.11600    44.06600 
  JPY (:100)    Japanese yen   28.12000    28.18000    29.04000 
  MYR    Malaysian ringgit   7.42000    7.48000    7.69300 
  SGD    Singapore dollar   23.10100    23.15600    23.68900 
  HKD    Hong Kong dollar   4.00900    4.02100    4.07600 
  AUD    Australian dollar   23.08700    23.15700    23.96700 
  NZD    New Zealand dollar   21.39800    21.44800    22.20300 
  CAD    Canadian dollar   25.05500    25.14000    25.68600 
  CHF    Swiss franc   33.71500    33.81500    34.52500 
  DKK    Danish krone   4.95800    4.97300    5.06500 
  NOK    Norwegian krone   3.61000    3.63000    3.69600 
  SEK    Swedish krona   3.60500    3.61500    3.69400 
  INR    Indian rupee   0.35600    0.40600    0.44900 
  EUR    European euro   36.81100    36.88600    37.82100 
  CNY    Chinese Yuan Renminbi   4.76100    4.80100    4.99900 

*All rates are subject to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th