วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   18 / 01 / 2562       ครั้งที่ : 4

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    30.51000    31.86000    31.46000    31.56000    31.86000 
  USD    5- 20    30.91000    31.91000    31.46000    31.56000    31.86000 
  USD    50-100    31.27000    31.96000    31.46000    31.56000    31.86000 
  GBP    -     39.88000    42.78000    40.44400    40.54400    41.49400 
  JPY    100    28.18000    30.06000    28.49500    28.55500    29.34500 
  MYR    -     7.05000    7.93000    7.54500    7.60500    7.81800 
  SGD    -     22.91000    23.65000    23.00400    23.05900    23.66200 
  HKD    -     3.95000    4.09000    4.00300    4.01400    4.06900 
  AUD    -     22.16000    23.17000    22.20000    22.27000    23.08000 
  NZD    -     20.93000    21.98000    20.88900    20.93900    21.69400 
  CAD    -     23.16000    24.10000    23.54300    23.62800    24.07400 
  CHF    -     31.09000    32.27000    31.37900    31.47900    32.18900 
  DKK    -     4.58000    4.91000    4.77100    4.78600    4.87900 
  NOK    -     3.48000    3.76000    3.65800    3.67800    3.74400 
  SEK    -     3.31000    3.56000    3.45800    3.46800    3.54700 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.37700    0.42700    0.47000 
  EUR    -     35.35000    36.77000    35.63500    35.71000    36.53500 
  KRW    100    2.59000    3.14000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.34000    4.84000    4.58300    4.59500    4.75100 

*All rates are subject to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.150
MOR 7.700
MRR 7.750
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th