วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   02 / 07 / 2563       ครั้งที่ : 3

CURRENCY BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    United States dollar   30.86000    30.96000    31.26000 
  GBP    Pound sterling   38.28400    38.38400    39.33400 
  JPY (:100)    Japanese yen   28.50600    28.56600    29.35600 
  MYR    Malaysian ringgit   7.09200    7.15200    7.36500 
  SGD    Singapore dollar   22.00700    22.06200    22.64500 
  HKD    Hong Kong dollar   3.97400    3.98500    4.04000 
  AUD    Australian dollar   20.96800    21.03800    21.84800 
  NZD    New Zealand dollar   19.70100    19.75100    20.50600 
  CAD    Canadian dollar   22.51200    22.59700    23.04300 
  CHF    Swiss franc   32.40100    32.50100    33.21100 
  DKK    Danish krone   4.63400    4.64900    4.74100 
  NOK    Norwegian krone   3.21900    3.23900    3.30500 
  SEK    Swedish krona   3.28300    3.29300    3.37200 
  INR    Indian rupee   0.34500    0.39500    0.43800 
  EUR    European euro   34.48800    34.56300    35.49800 
  CNY    Chinese Yuan Renminbi   4.28700    4.29900    4.45500 

*All rates are subject to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th