วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   28 / 01 / 2565       ครั้งที่ : 5       เวลา : 16:31:39

CURRENCY BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    United States dollar   33.12000    33.22000    33.52000 
  GBP    Pound sterling   44.02900    44.12900    45.07900 
  JPY (:100)    Japanese yen   28.42800    28.48800    29.34800 
  MYR    Malaysian ringgit   7.79600    7.85600    8.06900 
  SGD    Singapore dollar   24.27200    24.32700    24.86000 
  HKD    Hong Kong dollar   4.24100    4.25300    4.30800 
  AUD    Australian dollar   22.80200    22.87200    23.68200 
  NZD    New Zealand dollar   21.36700    21.41700    22.17200 
  CAD    Canadian dollar   25.78000    25.86500    26.41100 
  CHF    Swiss franc   35.35000    35.45000    36.16000 
  DKK    Danish krone   4.92000    4.93500    5.02700 
  NOK    Norwegian krone   3.65300    3.67300    3.73900 
  SEK    Swedish krona   3.46700    3.47700    3.55500 
  INR    Indian rupee   0.37600    0.42600    0.46900 
  EUR    European euro   36.56900    36.64400    37.57900 
  CNY    Chinese Yuan Renminbi   5.12900    5.16900    5.36700 

*All rates are subject to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th