วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   19 / 01 / 2560       ครั้งที่ : 3

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    34.17000    35.52000    35.10000    35.20000    35.50000 
  USD    5- 20    34.57000    35.57000    35.10000    35.20000    35.50000 
  USD    50-100    34.93000    35.62000    35.10000    35.20000    35.50000 
  GBP    -     42.47000    45.37000    43.03700    43.13700    44.03700 
  JPY    100    30.13000    32.01000    30.44400    30.50400    31.29400 
  MYR    -     6.97000    8.08000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     24.35000    25.08000    24.49000    24.54500    25.00500 
  HKD    -     4.47000    4.61000    4.52000    4.53200    4.58600 
  AUD    -     26.19000    27.18000    26.17400    26.24400    27.05400 
  NZD    -     25.01000    26.03000    24.93600    24.98600    25.74100 
  CAD    -     25.95000    26.88000    26.32500    26.41000    26.85600 
  CHF    -     34.41000    35.58000    34.69200    34.79200    35.50200 
  DKK    -     4.81000    5.14000    5.00300    5.01800    5.11000 
  NOK    -     3.95000    4.23000    4.12900    4.14900    4.21500 
  SEK    -     3.76000    4.00000    3.89800    3.90800    3.98600 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.42300    0.47300    0.55800 
  EUR    -     36.95000    38.37000    37.23400    37.30900    38.06400 
  KRW    100    2.74000    3.39000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.83000    5.33000    5.05600    5.06800    5.20400 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.150
MOR 7.700
MRR 7.900
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th