วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   30 / 06 / 2558       ครั้งที่ : 2

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    32.64000    33.91000    33.52000    33.62000    33.87000 
  USD    5- 20    33.04000    33.96000    33.52000    33.62000    33.87000 
  USD    50-100    33.40000    34.01000    33.52000    33.62000    33.87000 
  GBP    -     52.36000    53.71000    52.57000    52.74500    53.44500 
  JPY    100    27.16000    28.36000    27.04000    27.14000    27.84000 
  MYR    -     7.97000    9.07000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     24.67000    25.31000    24.80300    24.85900    25.28100 
  HKD    -     4.26000    4.40000    4.32000    4.33000    4.37900 
  AUD    -     25.36000    26.35000    25.60100    25.70000    26.20200 
  NZD    -     22.42000    23.44000    22.47500    22.55500    23.04900 
  CAD    -     26.53000    27.46000    26.82800    26.91300    27.41900 
  CHF    -     35.54000    36.71000    35.97200    36.04700    36.55000 
  DKK    -     4.79000    5.12000    4.96900    4.98900    5.09100 
  NOK    -     4.07000    4.34000    4.21700    4.23700    4.32800 
  SEK    -     3.89000    4.14000    4.02700    4.04700    4.12300 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.43200    0.48200    0.57200 
  EUR    -     37.12000    38.08000    37.30500    37.43500    37.99300 
  KRW    100    2.75000    3.40000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     5.14000    5.64000    5.36200    5.40400    5.49900 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.250
MOR 7.800
MRR 8.150
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th