วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   28 / 04 / 2560       ครั้งที่ : 2

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    33.40000    34.75000    34.33000    34.43000    34.73000 
  USD    5- 20    33.80000    34.80000    34.33000    34.43000    34.73000 
  USD    50-100    34.16000    34.85000    34.33000    34.43000    34.73000 
  GBP    -     43.60000    46.51000    44.16800    44.26800    45.16800 
  JPY    100    30.29000    32.17000    30.60900    30.66900    31.45900 
  MYR    -     7.00000    8.10000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     24.34000    25.07000    24.47900    24.53400    24.99400 
  HKD    -     4.36000    4.50000    4.40700    4.41900    4.47400 
  AUD    -     25.30000    26.29000    25.28800    25.35800    26.16800 
  NZD    -     23.32000    24.33000    23.24100    23.29100    24.04600 
  CAD    -     24.64000    25.58000    25.02100    25.10600    25.55200 
  CHF    -     34.16000    35.33000    34.44100    34.54100    35.25100 
  DKK    -     4.83000    5.16000    5.01900    5.03400    5.12700 
  NOK    -     3.82000    4.10000    4.00200    4.02200    4.08800 
  SEK    -     3.72000    3.96000    3.86500    3.87500    3.95300 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.44100    0.49100    0.57600 
  EUR    -     37.07000    38.49000    37.35800    37.43300    38.18800 
  KRW    100    2.77000    3.42000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.69000    5.19000    4.92100    4.93300    5.08900 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.150
MOR 7.700
MRR 7.900
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th