วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   02 / 12 / 2559       ครั้งที่ : 2

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    34.43000    35.78000    35.36000    35.46000    35.76000 
  USD    5- 20    34.83000    35.83000    35.36000    35.46000    35.76000 
  USD    50-100    35.19000    35.88000    35.36000    35.46000    35.76000 
  GBP    -     43.82000    46.72000    44.38500    44.48500    45.38500 
  JPY    100    30.59000    32.47000    30.90200    30.96200    31.75200 
  MYR    -     7.02000    8.12000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     24.59000    25.33000    24.73300    24.78800    25.24800 
  HKD    -     4.50000    4.64000    4.55500    4.56600    4.62100 
  AUD    -     25.88000    26.87000    25.86500    25.93500    26.74500 
  NZD    -     24.87000    25.88000    24.89200    24.94200    25.49700 
  CAD    -     26.07000    27.01000    26.44700    26.53200    26.97800 
  CHF    -     34.48000    35.65000    34.76800    34.86800    35.57800 
  DKK    -     4.85000    5.18000    5.03600    5.05100    5.14400 
  NOK    -     4.00000    4.28000    4.17600    4.19600    4.26200 
  SEK    -     3.66000    3.91000    3.80700    3.81700    3.89500 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.42600    0.47600    0.56100 
  EUR    -     37.21000    38.63000    37.49800    37.57300    38.32800 
  KRW    100    2.77000    3.42000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.85000    5.35000    5.07700    5.08900    5.22500 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.150
MOR 7.700
MRR 7.900
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th