วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   26 / 11 / 2558       ครั้งที่ : 3

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    34.66000    35.93000    35.54000    35.64000    35.89000 
  USD    5- 20    35.06000    35.98000    35.54000    35.64000    35.89000 
  USD    50-100    35.42000    36.03000    35.54000    35.64000    35.89000 
  GBP    -     53.35000    54.69000    53.55200    53.65200    54.44200 
  JPY    100    28.77000    29.97000    28.84800    28.90800    29.42800 
  MYR    -     7.49000    8.59000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     25.01000    25.65000    25.16000    25.21500    25.61500 
  HKD    -     4.53000    4.67000    4.58200    4.59200    4.64300 
  AUD    -     25.28000    26.27000    25.48800    25.55800    26.14800 
  NZD    -     23.15000    24.16000    23.30400    23.35400    23.77900 
  CAD    -     26.17000    27.11000    26.55400    26.63900    27.08500 
  CHF    -     34.20000    35.38000    34.59200    34.69200    35.30200 
  DKK    -     4.83000    5.16000    5.02300    5.03800    5.13000 
  NOK    -     3.90000    4.18000    4.07900    4.09900    4.16500 
  SEK    -     3.90000    4.14000    4.03800    4.04800    4.12700 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.44000    0.49000    0.57500 
  EUR    -     37.42000    38.38000    37.61300    37.68800    38.38800 
  KRW    100    2.85000    3.50000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     5.30000    5.80000    5.54300    5.57000    5.63700 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.250
MOR 7.800
MRR 8.150
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th