วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   02 / 03 / 2558       ครั้งที่ : 3

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    31.22000    32.49000    32.10000    32.20000    32.45000 
  USD    5- 20    31.62000    32.54000    32.10000    32.20000    32.45000 
  USD    50-100    31.98000    32.59000    32.10000    32.20000    32.45000 
  GBP    -     49.07000    50.42000    49.28300    49.45800    50.15800 
  JPY    100    26.55000    27.75000    26.42400    26.52400    27.22400 
  MYR    -     7.93000    9.04000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     23.28000    23.93000    23.42000    23.47600    23.92800 
  HKD    -     4.08000    4.22000    4.13500    4.14600    4.19400 
  AUD    -     24.55000    25.54000    24.78700    24.88700    25.38800 
  NZD    -     23.89000    24.91000    23.93900    24.01800    24.51300 
  CAD    -     25.15000    26.08000    25.45100    25.53600    26.04200 
  CHF    -     33.03000    34.20000    33.47200    33.54700    34.05000 
  DKK    -     4.59000    4.92000    4.76700    4.78700    4.88900 
  NOK    -     3.98000    4.26000    4.13100    4.15100    4.24200 
  SEK    -     3.67000    3.91000    3.80500    3.82500    3.90000 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.42400    0.47400    0.56400 
  EUR    -     35.62000    36.58000    35.81100    35.94100    36.49900 
  KRW    100    2.67000    3.32000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.84000    5.34000    5.07200    5.11400    5.20900 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.400
MOR 7.900
MRR 8.400
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 1.100
6 Months* 1.350
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th