วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   25 / 04 / 2557       ครั้งที่ : 2

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    31.24000    32.51000    32.12000    32.22000    32.47000 
  USD    5- 20    31.64000    32.56000    32.12000    32.22000    32.47000 
  USD    50-100    32.00000    32.61000    32.12000    32.22000    32.47000 
  GBP    -     53.65000    55.00000    53.85600    54.03100    54.73100 
  JPY    100    31.05000    32.32000    31.11000    31.21000    31.91000 
  MYR    -     8.93000    10.03000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     25.33000    25.97000    25.45700    25.51300    25.94000 
  HKD    -     4.08000    4.22000    4.13900    4.14900    4.19800 
  AUD    -     29.45000    30.44000    29.67800    29.77700    30.27900 
  NZD    -     27.31000    28.33000    27.35300    27.43200    27.92700 
  CAD    -     28.67000    29.61000    28.96200    29.04700    29.55300 
  CHF    -     35.96000    37.13000    36.38400    36.45900    36.96200 
  DKK    -     5.76000    6.09000    5.92500    5.94500    6.04700 
  NOK    -     5.19000    5.47000    5.33000    5.35000    5.44100 
  SEK    -     4.74000    4.98000    4.86500    4.88500    4.96100 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.43100    0.48100    0.57100 
  EUR    -     44.19000    45.15000    44.36700    44.49700    45.05400 
  KRW    100    2.84000    3.49000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.87000    5.41000    5.09100    5.13300    5.22800 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.500
MOR 8.000
MRR 8.500
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.550
3 Months* 1.350
6 Months* 1.650
more >>

 เว็บไซต์นี้ควรดูผ่าน Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 หรือสูงกว่า และควรมี Macromedia Flash Player 6
สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th