วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   04 / 09 / 2558       ครั้งที่ : 3

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    34.76000    36.03000    35.64000    35.74000    35.99000 
  USD    5- 20    35.16000    36.08000    35.64000    35.74000    35.99000 
  USD    50-100    35.52000    36.13000    35.64000    35.74000    35.99000 
  GBP    -     53.96000    55.31000    54.16600    54.26600    55.05600 
  JPY    100    29.71000    30.91000    29.79000    29.85000    30.37000 
  MYR    -     7.45000    8.55000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     24.88000    25.53000    25.03600    25.09100    25.49100 
  HKD    -     4.54000    4.68000    4.59500    4.60600    4.65600 
  AUD    -     24.49000    25.48000    24.70000    24.77000    25.36000 
  NZD    -     22.42000    23.44000    22.57700    22.62700    23.05200 
  CAD    -     26.44000    27.38000    26.82200    26.90700    27.35300 
  CHF    -     36.06000    37.23000    36.43500    36.53500    37.14500 
  DKK    -     5.10000    5.43000    5.28900    5.30400    5.39600 
  NOK    -     4.11000    4.39000    4.28500    4.30500    4.37100 
  SEK    -     4.05000    4.29000    4.19300    4.20300    4.28100 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.44200    0.49200    0.57700 
  EUR    -     39.39000    40.35000    39.57500    39.65000    40.35000 
  KRW    100    2.74000    3.39000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     5.35000    5.85000    5.58900    5.61600    5.68300 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.250
MOR 7.800
MRR 8.150
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th