วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   29 / 08 / 2559       ครั้งที่ : 1

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    33.48000    34.83000    34.41000    34.51000    34.81000 
  USD    5- 20    33.88000    34.88000    34.41000    34.51000    34.81000 
  USD    50-100    34.24000    34.93000    34.41000    34.51000    34.81000 
  GBP    -     44.36000    47.26000    44.92400    45.02400    45.92400 
  JPY    100    33.30000    35.18000    33.59000    33.65000    34.44000 
  MYR    -     7.61000    8.71000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     25.02000    25.76000    25.16400    25.21900    25.67900 
  HKD    -     4.38000    4.52000    4.43100    4.44300    4.49800 
  AUD    -     25.57000    26.57000    25.56300    25.63300    26.44300 
  NZD    -     24.62000    25.63000    24.64100    24.69100    25.24600 
  CAD    -     25.94000    26.88000    26.31500    26.40000    26.84600 
  CHF    -     34.71000    35.89000    34.99400    35.09400    35.80400 
  DKK    -     4.96000    5.29000    5.14600    5.16100    5.25400 
  NOK    -     3.95000    4.23000    4.12700    4.14700    4.21300 
  SEK    -     3.88000    4.12000    4.02300    4.03300    4.11100 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.42000    0.47000    0.55500 
  EUR    -     38.05000    39.47000    38.33400    38.40900    39.12400 
  KRW    100    2.81000    3.46000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.88000    5.38000    5.10300    5.11500    5.23700 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.150
MOR 7.700
MRR 7.900
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th