วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   24 / 06 / 2559       ครั้งที่ : 9

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    34.29000    35.56000    35.14000    35.24000    35.54000 
  USD    5- 20    34.69000    35.61000    35.14000    35.24000    35.54000 
  USD    50-100    35.05000    35.66000    35.14000    35.24000    35.54000 
  GBP    -     46.42000    47.76000    46.63000    46.73000    47.52000 
  JPY    100    34.56000    35.76000    34.52600    34.58600    35.22600 
  MYR    -     7.64000    8.74000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     25.60000    26.25000    25.69700    25.75200    26.20200 
  HKD    -     4.47000    4.61000    4.52300    4.53500    4.59000 
  AUD    -     25.46000    26.45000    25.44600    25.51600    26.32600 
  NZD    -     24.40000    25.42000    24.42300    24.47300    25.02800 
  CAD    -     26.42000    27.36000    26.79700    26.88200    27.32800 
  CHF    -     35.74000    36.92000    36.02100    36.12100    36.83100 
  DKK    -     4.99000    5.32000    5.18100    5.19600    5.28800 
  NOK    -     3.89000    4.17000    4.06700    4.08700    4.15300 
  SEK    -     3.93000    4.17000    4.07100    4.08100    4.15900 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.42400    0.47400    0.55900 
  EUR    -     38.46000    39.42000    38.60300    38.67800    39.37800 
  KRW    100    2.73000    3.38000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     5.04000    5.54000    5.27100    5.29300    5.39500 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.150
MOR 7.700
MRR 7.900
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th