วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   29 / 04 / 2559       ครั้งที่ : 4

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    33.78000    35.05000    34.63000    34.73000    35.03000 
  USD    5- 20    34.18000    35.10000    34.63000    34.73000    35.03000 
  USD    50-100    34.54000    35.15000    34.63000    34.73000    35.03000 
  GBP    -     50.19000    51.53000    50.39300    50.49300    51.28300 
  JPY    100    32.23000    33.43000    32.20900    32.26900    32.90900 
  MYR    -     7.97000    9.07000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     25.55000    26.20000    25.65000    25.70500    26.15500 
  HKD    -     4.41000    4.55000    4.45900    4.47000    4.52500 
  AUD    -     26.03000    27.03000    26.02300    26.09300    26.90300 
  NZD    -     23.90000    24.91000    23.92100    23.97100    24.52600 
  CAD    -     27.17000    28.11000    27.54600    27.63100    28.07700 
  CHF    -     35.46000    36.63000    35.73800    35.83800    36.54800 
  DKK    -     5.08000    5.41000    5.27000    5.28500    5.37700 
  NOK    -     4.08000    4.36000    4.25700    4.27700    4.34300 
  SEK    -     4.14000    4.38000    4.27900    4.28900    4.36700 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.42800    0.47800    0.56300 
  EUR    -     39.16000    40.12000    39.29600    39.37100    40.07100 
  KRW    100    2.79000    3.44000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     5.07000    5.57000    5.29500    5.31700    5.41900 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.250
MOR 7.800
MRR 8.150
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th