วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   30 / 05 / 2559       ครั้งที่ : 3

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    34.62000    35.89000    35.47000    35.57000    35.87000 
  USD    5- 20    35.02000    35.94000    35.47000    35.57000    35.87000 
  USD    50-100    35.38000    35.99000    35.47000    35.57000    35.87000 
  GBP    -     51.43000    52.77000    51.63200    51.73200    52.52200 
  JPY    100    31.79000    32.99000    31.77600    31.83600    32.47600 
  MYR    -     7.71000    8.81000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     25.47000    26.11000    25.56600    25.62100    26.07100 
  HKD    -     4.51000    4.65000    4.56100    4.57200    4.62700 
  AUD    -     25.07000    26.07000    25.06400    25.13400    25.94400 
  NZD    -     23.49000    24.51000    23.51900    23.56900    24.12400 
  CAD    -     26.65000    27.59000    27.02800    27.11300    27.55900 
  CHF    -     35.23000    36.40000    35.51100    35.61100    36.32100 
  DKK    -     5.09000    5.42000    5.28300    5.29800    5.39000 
  NOK    -     4.04000    4.32000    4.22000    4.24000    4.30600 
  SEK    -     4.10000    4.34000    4.23600    4.24600    4.32400 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.43500    0.48500    0.57000 
  EUR    -     39.22000    40.18000    39.35400    39.42900    40.12900 
  KRW    100    2.73000    3.38000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     5.12000    5.62000    5.34300    5.36500    5.46700 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.250
MOR 7.800
MRR 8.150
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th