วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   26 / 05 / 2558       ครั้งที่ : 4

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    32.62000    33.89000    33.50000    33.60000    33.85000 
  USD    5- 20    33.02000    33.94000    33.50000    33.60000    33.85000 
  USD    50-100    33.38000    33.99000    33.50000    33.60000    33.85000 
  GBP    -     51.28000    52.62000    51.48600    51.66100    52.36100 
  JPY    100    27.12000    28.32000    26.99400    27.09400    27.79400 
  MYR    -     8.33000    9.43000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     24.61000    25.26000    24.74900    24.80500    25.22700 
  HKD    -     4.26000    4.40000    4.31700    4.32700    4.37600 
  AUD    -     25.74000    26.73000    25.98000    26.08000    26.58100 
  NZD    -     24.17000    25.19000    24.21700    24.29700    24.79100 
  CAD    -     26.65000    27.59000    26.95600    27.04100    27.54700 
  CHF    -     34.77000    35.95000    35.21300    35.28700    35.79000 
  DKK    -     4.68000    5.01000    4.85300    4.87300    4.97500 
  NOK    -     4.16000    4.44000    4.31000    4.33000    4.42100 
  SEK    -     3.79000    4.03000    3.92100    3.94100    4.01700 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.43100    0.48100    0.57100 
  EUR    -     36.24000    37.20000    36.42600    36.55600    37.11300 
  KRW    100    2.79000    3.44000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     5.13000    5.63000    5.35300    5.39500    5.49000 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.300
MOR 7.900
MRR 8.300
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.900
6 Months* 1.150
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th