วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   10 / 02 / 2559       ครั้งที่ : 2

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    34.22000    35.49000    35.10000    35.20000    35.45000 
  USD    5- 20    34.62000    35.54000    35.10000    35.20000    35.45000 
  USD    50-100    34.98000    35.59000    35.10000    35.20000    35.45000 
  GBP    -     50.39000    51.74000    50.60200    50.70200    51.49200 
  JPY    100    30.50000    31.70000    30.56400    30.62400    31.14400 
  MYR    -     7.52000    8.62000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     24.93000    25.58000    25.08600    25.14100    25.54100 
  HKD    -     4.44000    4.58000    4.50000    4.51100    4.56100 
  AUD    -     24.34000    25.33000    24.54700    24.61700    25.20700 
  NZD    -     22.93000    23.95000    23.08700    23.13700    23.56200 
  CAD    -     24.67000    25.61000    25.05400    25.13900    25.58500 
  CHF    -     35.57000    36.75000    35.95100    36.05100    36.66100 
  DKK    -     5.09000    5.42000    5.27900    5.29400    5.38600 
  NOK    -     3.89000    4.17000    4.06600    4.08600    4.15200 
  SEK    -     4.00000    4.24000    4.14100    4.15100    4.22900 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.42400    0.47400    0.55900 
  EUR    -     39.34000    40.29000    39.52300    39.59800    40.24800 
  KRW    100    2.68000    3.33000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     5.06000    5.56000    5.29100    5.31800    5.41500 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.250
MOR 7.800
MRR 8.150
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th