วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   28 / 07 / 2559       ครั้งที่ : 2

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    33.72000    35.07000    34.65000    34.75000    35.05000 
  USD    5- 20    34.12000    35.12000    34.65000    34.75000    35.05000 
  USD    50-100    34.48000    35.17000    34.65000    34.75000    35.05000 
  GBP    -     45.03000    47.93000    45.58900    45.68900    46.69900 
  JPY    100    32.37000    34.37000    32.80100    32.86100    33.65100 
  MYR    -     7.62000    8.72000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     25.44000    26.08000    25.53500    25.59000    26.05000 
  HKD    -     4.41000    4.55000    4.46200    4.47400    4.52900 
  AUD    -     25.64000    26.63000    25.63000    25.70000    26.51000 
  NZD    -     24.34000    25.35000    24.36100    24.41100    24.96600 
  CAD    -     25.84000    26.78000    26.22100    26.30600    26.75200 
  CHF    -     34.63000    35.81000    34.91600    35.01600    35.72600 
  DKK    -     4.93000    5.26000    5.12400    5.13900    5.23100 
  NOK    -     3.86000    4.14000    4.03600    4.05600    4.12200 
  SEK    -     3.84000    4.09000    3.98600    3.99600    4.07400 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.42500    0.47500    0.56000 
  EUR    -     37.85000    39.42000    38.13900    38.21400    39.04900 
  KRW    100    2.83000    3.48000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.92000    5.42000    5.14700    5.15900    5.28100 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.150
MOR 7.700
MRR 7.900
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th