วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   28 / 07 / 2558       ครั้งที่ : 6

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    33.77000    35.04000    34.65000    34.75000    35.00000 
  USD    5- 20    34.17000    35.09000    34.65000    34.75000    35.00000 
  USD    50-100    34.53000    35.14000    34.65000    34.75000    35.00000 
  GBP    -     53.69000    55.03000    53.89300    53.99300    54.78300 
  JPY    100    27.79000    28.99000    27.87600    27.93600    28.45600 
  MYR    -     8.17000    9.28000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     25.12000    25.77000    25.27400    25.32900    25.72900 
  HKD    -     4.41000    4.55000    4.46600    4.47700    4.52800 
  AUD    -     24.97000    25.97000    25.18500    25.25500    25.84500 
  NZD    -     22.87000    23.89000    23.02500    23.07500    23.50000 
  CAD    -     26.11000    27.05000    26.48900    26.57400    27.02000 
  CHF    -     35.45000    36.62000    35.82800    35.92800    36.53800 
  DKK    -     4.92000    5.24000    5.10500    5.12000    5.21200 
  NOK    -     4.04000    4.32000    4.21400    4.23400    4.30000 
  SEK    -     3.88000    4.13000    4.02600    4.03600    4.11400 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.44800    0.49800    0.58300 
  EUR    -     38.03000    38.99000    38.21700    38.29200    38.99200 
  KRW    100    2.72000    3.37000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     5.32000    5.82000    5.56300    5.59000    5.65700 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.250
MOR 7.800
MRR 8.150
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th