วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   24 / 03 / 2560       ครั้งที่ : 3

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    33.47000    34.82000    34.40000    34.50000    34.80000 
  USD    5- 20    33.87000    34.87000    34.40000    34.50000    34.80000 
  USD    50-100    34.23000    34.92000    34.40000    34.50000    34.80000 
  GBP    -     42.14000    45.05000    42.71200    42.81200    43.71200 
  JPY    100    30.45000    32.33000    30.76100    30.82100    31.61100 
  MYR    -     6.86000    7.96000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     24.30000    25.04000    24.44700    24.50200    24.96200 
  HKD    -     4.37000    4.51000    4.42400    4.43600    4.49000 
  AUD    -     25.85000    26.85000    25.84400    25.91400    26.72400 
  NZD    -     23.86000    24.87000    23.78100    23.83100    24.58600 
  CAD    -     25.24000    26.18000    25.62100    25.70600    26.15200 
  CHF    -     34.18000    35.35000    34.46200    34.56200    35.27200 
  DKK    -     4.77000    5.10000    4.96400    4.97900    5.07200 
  NOK    -     3.85000    4.13000    4.02900    4.04900    4.11500 
  SEK    -     3.73000    3.97000    3.87000    3.88000    3.95900 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.43300    0.48300    0.56800 
  EUR    -     36.66000    38.08000    36.94200    37.01700    37.77200 
  KRW    100    2.82000    3.47000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.70000    5.20000    4.93700    4.94900    5.10500 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.150
MOR 7.700
MRR 7.900
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th