วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   30 / 03 / 2558       ครั้งที่ : 2

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    31.47000    32.74000    32.35000    32.45000    32.70000 
  USD    5- 20    31.87000    32.79000    32.35000    32.45000    32.70000 
  USD    50-100    32.23000    32.84000    32.35000    32.45000    32.70000 
  GBP    -     47.65000    48.99000    47.86300    48.03800    48.73800 
  JPY    100    26.91000    28.11000    26.78800    26.88800    27.58800 
  MYR    -     7.82000    8.92000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     23.28000    23.93000    23.42200    23.47800    23.90000 
  HKD    -     4.11000    4.25000    4.16800    4.17800    4.22700 
  AUD    -     24.61000    25.60000    24.85200    24.95100    25.45300 
  NZD    -     24.12000    25.14000    24.17000    24.25000    24.74400 
  CAD    -     25.10000    26.04000    25.41100    25.49600    26.00200 
  CHF    -     33.09000    34.26000    33.53100    33.60600    34.10900 
  DKK    -     4.48000    4.81000    4.65400    4.67400    4.77600 
  NOK    -     3.86000    4.13000    4.00700    4.02700    4.11800 
  SEK    -     3.58000    3.82000    3.71500    3.73500    3.81100 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.42300    0.47300    0.56300 
  EUR    -     34.81000    35.77000    35.00000    35.13000    35.68700 
  KRW    100    2.67000    3.32000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.94000    5.44000    5.16400    5.20600    5.30100 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.400
MOR 7.900
MRR 8.400
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 1.100
6 Months* 1.350
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th