วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   23 / 09 / 2559       ครั้งที่ : 4

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    33.47000    34.82000    34.40000    34.50000    34.80000 
  USD    5- 20    33.87000    34.87000    34.40000    34.50000    34.80000 
  USD    50-100    34.23000    34.92000    34.40000    34.50000    34.80000 
  GBP    -     43.97000    46.87000    44.53300    44.63300    45.53300 
  JPY    100    33.66000    35.54000    33.94300    34.00300    34.79300 
  MYR    -     7.45000    8.55000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     25.08000    25.82000    25.21900    25.27400    25.73400 
  HKD    -     4.38000    4.52000    4.43000    4.44200    4.49700 
  AUD    -     25.87000    26.86000    25.85800    25.92800    26.73800 
  NZD    -     24.74000    25.76000    24.76200    24.81200    25.36700 
  CAD    -     25.81000    26.75000    26.19000    26.27500    26.72100 
  CHF    -     34.97000    36.14000    35.24900    35.34900    36.05900 
  DKK    -     4.96000    5.28000    5.14400    5.15900    5.25200 
  NOK    -     4.04000    4.32000    4.21400    4.23400    4.30000 
  SEK    -     3.86000    4.10000    3.99700    4.00700    4.08500 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.42400    0.47400    0.55900 
  EUR    -     38.08000    39.50000    38.36800    38.44300    39.19800 
  KRW    100    2.87000    3.52000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.88000    5.38000    5.10100    5.11300    5.24900 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.150
MOR 7.700
MRR 7.900
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th