วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   19 / 08 / 2565       ครั้งที่ : 6       เวลา : 16:32:38

CURRENCY BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    United States dollar   35.42000    35.52000    35.82000 
  GBP    Pound sterling   41.79100    41.89100    42.84100 
  JPY (:100)    Japanese yen   25.67300    25.73300    26.59300 
  MYR    Malaysian ringgit   7.80200    7.86200    8.07500 
  SGD    Singapore dollar   25.38400    25.43900    25.94200 
  HKD    Hong Kong dollar   4.50600    4.51800    4.57300 
  AUD    Australian dollar   24.08700    24.15700    24.96700 
  NZD    New Zealand dollar   21.69100    21.74100    22.49600 
  CAD    Canadian dollar   27.15200    27.23700    27.78300 
  CHF    Swiss franc   36.80400    36.90400    37.61400 
  DKK    Danish krone   4.76400    4.77900    4.87100 
  NOK    Norwegian krone   3.59000    3.61000    3.67600 
  SEK    Swedish krona   3.31900    3.32900    3.40700 
  INR    Indian rupee   0.37900    0.42900    0.47200 
  EUR    European euro   35.33100    35.40600    36.42100 
  CNY    Chinese Yuan Renminbi   5.12400    5.16400    5.36200 

*All rates are subject to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>
 
รายละเอียด >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th