วันที่ :   เดือน :   ปี พ.ศ.:   ครั้งที่ :

วันที่   09 / 10 / 2558       ครั้งที่ : 6

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    34.40000    35.67000    35.28000    35.38000    35.63000 
  USD    5- 20    34.80000    35.72000    35.28000    35.38000    35.63000 
  USD    50-100    35.16000    35.77000    35.28000    35.38000    35.63000 
  GBP    -     53.85000    55.20000    54.05700    54.15700    54.94700 
  JPY    100    29.15000    30.35000    29.22600    29.28600    29.80600 
  MYR    -     7.63000    8.73000    0.00000    0.00000    0.00000 
  SGD    -     25.04000    25.69000    25.19700    25.25200    25.65200 
  HKD    -     4.49000    4.63000    4.54800    4.55900    4.61000 
  AUD    -     25.42000    26.42000    25.63400    25.70400    26.29400 
  NZD    -     23.40000    24.42000    23.55400    23.60400    24.02900 
  CAD    -     26.76000    27.69000    27.13200    27.21700    27.66300 
  CHF    -     36.12000    37.29000    36.49100    36.59100    37.20100 
  DKK    -     5.14000    5.47000    5.32400    5.33900    5.43200 
  NOK    -     4.16000    4.44000    4.33500    4.35500    4.42100 
  SEK    -     4.14000    4.38000    4.27700    4.28700    4.36500 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.45000    0.50000    0.58500 
  EUR    -     39.66000    40.62000    39.84400    39.91900    40.61900 
  KRW    100    2.84000    3.49000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     5.30000    5.80000    5.54100    5.56800    5.63500 

*All rates are subjected to change without prior notice. Other currencies will be quoted upon request.
เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR 7.250
MOR 7.800
MRR 8.150
more >>
 
เงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (%)
Savings 0.250
3 Months* 0.800
6 Months* 1.050
more >>

 สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 | webmaster@uob.co.th