บัตรกำนัล Fuji มูลค่า 500 บาท

5,500 Points รหัส: 001901-0290 ศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารยูโอบี 0 2285 1555
 • กระเป๋าธนบัตรสุภาพบุรษ GIAN FERRENTE รุ่น WM09 LIBERTY รหัส: 001901-0140 11,000 Points
  4,400 Points + 600 Baht
 • บัตรน้ำมัน Caltex มูลค่า 1,000 บาท รหัส: 001901-0296 11,000 Points
  4,400 Points + 610 Baht
 • บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท รหัส: 001901-0295 10,500 Points
 • แลกไมลส์สะสม Asia Miles (เฉพาะบัตรพรีวีไมลส์) รหัส: 001901-0025 1,200 Points
 • บัตรกำนัล Central Department มูลค่า 1,000 บาท รหัส: 001901-0293 10,500 Points
 • กระเป๋าธนบัตรสุภาพสตรี GIAN FERRENTE รุ่น PUR01 OREGON รหัส: 001901-0143 20,900 Points
  8,400 Points + 1,140 Baht
 • บัตรกำนัล Big C มูลค่า 1,000 บาท รหัส: 001901-0294 10,500 Points
 • บัตรรับประทานอาหาร Bar-B-Q Plaza มูลค่า 500 บาท รหัส: 001901-0289 5,500 Points
 • บัตรกำนัล Swensens มูลค่า 500 บาท รหัส: 001901-0287 5,500 Points