บริจาคเงินกับมูลนิธีสืบนาคะเสถียร 100 บาท

999 Points รหัส: 001901-0286 ศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารยูโอบี 0 2285 1555 ขอสงวนสิทธิกรณีแลกรับคะแนนเพื่อบริจาคในเดือน ธันวาคมนั้น ใบเสร็จในการลดหย่อนภาษีจะได้รับ และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปีถัดไป