หน้าหลัก > เปลี่ยนคะแนนสะสม แลกรับของกำนัล

Travel & Recreation

E-code BIG Rewards มูลค่า 500 BIG Points

750 คะแนน

หมดอายุ 18 ต.ค 2565

แลกไมลส์สะสม Asia Miles (เฉพาะบัตรพรีวีไมลส์)

1,200 คะแนน

หมดอายุ 31 ธ.ค 2565

แลกไมลส์สะสม Asia Miles

1,200 คะแนน

หมดอายุ 31 ธ.ค 2565

แลกไมลส์สะสม Royal Orchid Plus

1,200 คะแนน

หมดอายุ 31 ธ.ค 2565

คะแนน BIG Point

1,000 คะแนน

หมดอายุ 31 ธ.ค 2565

แลกไมลส์สะสม Singapore Airlines KrisFlyer

1,200 คะแนน

หมดอายุ 31 ธ.ค 2565

แสดงผล จาก 1 หน้า

แสดงผลเพิ่มเติม