แลกไมลส์สะสม Asia Miles (เฉพาะบัตรพรีวีไมลส์)

1,200 Points รหัส: 001901-0025 ศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารยูโอบี 0 2285 1555
  • แลกไมลส์สะสม Singapore Airlines KrisFlyer รหัส: 001901-0888 1,200 Points
  • แลกไมลส์สะสม Asia Miles รหัส: 001901-0026 1,200 Points
  • แลกไมลส์สะสม Royal Orchid Plus รหัส: 001901-0601 1,200 Points