สกุลเงิน
ราคารับซื้อ
ราคาขาย
USD 32.01 33.36
GBP 41.68 44.58
JPY (100) 29.68 31.56
EUR 38.23 39.65
SGD 23.88 24.62
August18 , 2017

more >>
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย(%)
MLR
7.150
MOR
7.700
MRR
7.750

more >>
เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย(%)
ออมทรัพย์
0.250
ประจำ 3 เดือน*
0.800
ประจำ 6 เดือน*
1.050

more >>