สกุลเงิน
ราคารับซื้อ
ราคาขาย
USD 33.47 34.82
GBP 42.14 45.05
JPY (100) 30.45 32.33
EUR 36.66 38.08
SGD 24.30 25.04
March24 , 2017

more >>
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย(%)
MLR
7.150
MOR
7.700
MRR
7.900

more >>
เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย(%)
ออมทรัพย์
0.250
ประจำ 3 เดือน*
0.800
ประจำ 6 เดือน*
1.050

more >>