สกุลเงิน
ราคารับซื้อ
ราคาขาย
USD 31.40 32.75
GBP 41.61 44.52
JPY (100) 28.20 30.08
EUR 36.79 38.20
SGD 23.19 23.93
October18 , 2018

more >>
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย(%)
MLR
7.150
MOR
7.700
MRR
7.750

more >>
เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย(%)
ออมทรัพย์
0.250
ประจำ 3 เดือน*
0.800
ประจำ 6 เดือน*
1.050

more >>