สกุลเงิน
ราคารับซื้อ
ราคาขาย
USD 30.11 31.46
GBP 39.60 42.51
JPY (100) 27.48 29.36
EUR 34.72 36.13
SGD 22.67 23.41
February22 , 2019

more >>
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย(%)
MLR
7.150
MOR
7.700
MRR
7.750

more >>
เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย(%)
ออมทรัพย์
0.250
ประจำ 3 เดือน*
0.800
ประจำ 6 เดือน*
1.050

more >>