สกุลเงิน
ราคารับซื้อ
ราคาขาย
USD 33.40 34.75
GBP 43.60 46.51
JPY (100) 30.29 32.17
EUR 37.07 38.49
SGD 24.34 25.07
April28 , 2017

more >>
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย(%)
MLR
7.150
MOR
7.700
MRR
7.900

more >>
เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย(%)
ออมทรัพย์
0.250
ประจำ 3 เดือน*
0.800
ประจำ 6 เดือน*
1.050

more >>