สกุลเงิน
ราคารับซื้อ
ราคาขาย
USD 32.81 34.16
GBP 42.45 45.36
JPY (100) 29.59 31.47
EUR 37.85 39.27
SGD 24.07 24.81
June28 , 2017

more >>
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย(%)
MLR
7.150
MOR
7.700
MRR
7.750

more >>
เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย(%)
ออมทรัพย์
0.250
ประจำ 3 เดือน*
0.800
ประจำ 6 เดือน*
1.050

more >>