สกุลเงิน
ราคารับซื้อ
ราคาขาย
USD 31.59 32.94
GBP 39.96 42.86
JPY (100) 28.12 30.00
EUR 36.36 37.77
SGD 23.40 24.14
December12 , 2018

more >>
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย(%)
MLR
7.150
MOR
7.700
MRR
7.750

more >>
เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย(%)
ออมทรัพย์
0.250
ประจำ 3 เดือน*
0.800
ประจำ 6 เดือน*
1.050

more >>