สกุลเงิน
ราคารับซื้อ
ราคาขาย
USD 30.21 31.56
GBP 42.83 45.74
JPY (100) 28.70 30.58
EUR 38.18 39.60
SGD 23.47 24.20
February19 , 2018

more >>
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย(%)
MLR
7.150
MOR
7.700
MRR
7.750

more >>
เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย(%)
ออมทรัพย์
0.250
ประจำ 3 เดือน*
0.800
ประจำ 6 เดือน*
1.050

more >>