สกุลเงิน
ราคารับซื้อ
ราคาขาย
USD 31.65 33.00
GBP 42.12 45.03
JPY (100) 29.13 31.01
EUR 37.12 38.53
SGD 23.72 24.46
June19 , 2018

more >>
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย(%)
MLR
7.150
MOR
7.700
MRR
7.750

more >>
เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย(%)
ออมทรัพย์
0.250
ประจำ 3 เดือน*
0.800
ประจำ 6 เดือน*
1.050

more >>