สกุลเงิน
ราคารับซื้อ
ราคาขาย
USD 30.30 31.65
GBP 42.88 45.78
JPY (100) 28.38 30.26
EUR 37.75 39.17
SGD 23.36 24.10
April23 , 2018

more >>
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย(%)
MLR
7.150
MOR
7.700
MRR
7.750

more >>
เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย(%)
ออมทรัพย์
0.250
ประจำ 3 เดือน*
0.800
ประจำ 6 เดือน*
1.050

more >>