อัตราล่าสุด
ค้นหาอัตราแลกเปลี่ยน
  วันที่ :   เดือน :   พ.ศ. :   ครั้งที่ :

วันที่   18 / 08 / 2017       ครั้งที่ 2

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    32.01000    33.36000    32.94000    33.04000    33.34000 
  USD    5- 20    32.41000    33.41000    32.94000    33.04000    33.34000 
  USD    50-100    32.77000    33.46000    32.94000    33.04000    33.34000 
  GBP    -     41.68000    44.58000    42.24700    42.34700    43.29700 
  JPY    100    29.68000    31.56000    29.99500    30.05500    30.84500 
  MYR    -     6.77000    7.87000    7.55500    7.61500    7.89000 
  SGD    -     23.88000    24.62000    23.97200    24.02700    24.61700 
  HKD    -     4.15000    4.29000    4.20500    4.21700    4.27200 
  AUD    -     25.73000    26.72000    25.71700    25.78700    26.59700 
  NZD    -     23.87000    24.89000    23.79700    23.84700    24.60200 
  CAD    -     25.54000    26.48000    25.91200    25.99700    26.44300 
  CHF    -     33.75000    34.92000    34.03300    34.13300    34.84300 
  DKK    -     4.99000    5.32000    5.17800    5.19300    5.28600 
  NOK    -     3.95000    4.23000    4.12700    4.14700    4.21300 
  SEK    -     3.89000    4.13000    4.02600    4.03600    4.11500 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.42100    0.47100    0.55600 
  EUR    -     38.23000    39.65000    38.51300    38.58800    39.34300 
  KRW    100    2.64000    3.29000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.65000    5.15000    4.88100    4.89300    5.04900 
  IDR    -     0.00000    0.00000    0.00218    0.00228    0.00268