อัตราล่าสุด
ค้นหาอัตราแลกเปลี่ยน
  วันที่ :   เดือน :   พ.ศ. :   ครั้งที่ :

วันที่   19 / 02 / 2018       ครั้งที่ 3

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    30.21000    31.56000    31.14000    31.24000    31.54000 
  USD    5- 20    30.61000    31.61000    31.14000    31.24000    31.54000 
  USD    50-100    30.97000    31.66000    31.14000    31.24000    31.54000 
  GBP    -     42.83000    45.74000    43.39500    43.49500    44.44500 
  JPY    100    28.70000    30.58000    29.01500    29.07500    29.86500 
  MYR    -     7.41000    8.29000    7.90800    7.96800    8.18100 
  SGD    -     23.47000    24.20000    23.55700    23.61200    24.22200 
  HKD    -     3.92000    4.06000    3.97500    3.98700    4.04200 
  AUD    -     24.28000    25.28000    24.28600    24.35600    25.16600 
  NZD    -     22.70000    23.75000    22.65500    22.70500    23.46000 
  CAD    -     24.30000    25.24000    24.67700    24.76200    25.20800 
  CHF    -     33.06000    34.24000    33.33500    33.43500    34.14500 
  DKK    -     4.98000    5.31000    5.16500    5.18000    5.27300 
  NOK    -     3.80000    4.08000    3.97700    3.99700    4.06300 
  SEK    -     3.73000    3.98000    3.87500    3.88500    3.96300 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.39300    0.44300    0.52800 
  EUR    -     38.18000    39.60000    38.46000    38.53500    39.29000 
  KRW    100    2.71000    3.26000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.63000    5.13000    4.85400    4.86600    5.02200 
  IDR    -     0.00000    0.00000    0.00201    0.00211    0.00251