อัตราล่าสุด
ค้นหาอัตราแลกเปลี่ยน
  วันที่ :   เดือน :   พ.ศ. :   ครั้งที่ :

วันที่   28 / 06 / 2017       ครั้งที่ 3

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    32.81000    34.16000    33.74000    33.84000    34.14000 
  USD    5- 20    33.21000    34.21000    33.74000    33.84000    34.14000 
  USD    50-100    33.57000    34.26000    33.74000    33.84000    34.14000 
  GBP    -     42.45000    45.36000    43.01900    43.11900    44.01900 
  JPY    100    29.59000    31.47000    29.90300    29.96300    30.75300 
  MYR    -     6.94000    8.04000    7.72400    7.78400    8.05900 
  SGD    -     24.07000    24.81000    24.16400    24.21900    24.80900 
  HKD    -     4.27000    4.41000    4.31900    4.33000    4.38500 
  AUD    -     25.24000    26.23000    25.23000    25.30000    26.11000 
  NZD    -     24.26000    25.27000    24.18100    24.23100    24.98600 
  CAD    -     25.15000    26.08000    25.52500    25.61000    26.05600 
  CHF    -     34.64000    35.81000    34.91500    35.01500    35.72500 
  DKK    -     4.94000    5.27000    5.12600    5.14100    5.23400 
  NOK    -     3.80000    4.08000    3.97900    3.99900    4.06500 
  SEK    -     3.75000    3.99000    3.89100    3.90100    3.97900 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.42900    0.47900    0.56400 
  EUR    -     37.85000    39.27000    38.13600    38.21100    38.96600 
  KRW    100    2.70000    3.35000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.67000    5.17000    4.90500    4.91700    5.07300 
  IDR    -     0.00000    0.00000    0.00225    0.00235    0.00275