อัตราล่าสุด
ค้นหาอัตราแลกเปลี่ยน
  วันที่ :   เดือน :   พ.ศ. :   ครั้งที่ :

วันที่   19 / 06 / 2018       ครั้งที่ 4

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    31.65000    33.00000    32.60000    32.70000    33.00000 
  USD    5- 20    32.05000    33.05000    32.60000    32.70000    33.00000 
  USD    50-100    32.41000    33.10000    32.60000    32.70000    33.00000 
  GBP    -     42.12000    45.03000    42.68800    42.78800    43.73800 
  JPY    100    29.13000    31.01000    29.45000    29.51000    30.30000 
  MYR    -     7.54000    8.42000    8.04200    8.10200    8.31500 
  SGD    -     23.72000    24.46000    23.81200    23.86700    24.47700 
  HKD    -     4.09000    4.23000    4.14500    4.15600    4.21100 
  AUD    -     23.61000    24.62000    23.64900    23.71900    24.52900 
  NZD    -     22.21000    23.26000    22.16500    22.21500    22.97000 
  CAD    -     24.08000    25.02000    24.46200    24.54700    24.99300 
  CHF    -     32.16000    33.34000    32.45200    32.55200    33.26200 
  DKK    -     4.83000    5.16000    5.01700    5.03200    5.12400 
  NOK    -     3.77000    4.05000    3.94500    3.96500    4.03100 
  SEK    -     3.47000    3.71000    3.61300    3.62300    3.70100 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.38600    0.43600    0.52100 
  EUR    -     37.12000    38.53000    37.39600    37.47100    38.27600 
  KRW    100    2.72000    3.27000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.75000    5.25000    4.97600    4.98800    5.14400 
  IDR    -     0.00000    0.00000    0.00205    0.00215    0.00255