อัตราล่าสุด
ค้นหาอัตราแลกเปลี่ยน
  วันที่ :   เดือน :   พ.ศ. :   ครั้งที่ :

วันที่   23 / 04 / 2018       ครั้งที่ 5

CURRENCY DENO NOTES BUY

SELL

BUY

SELL

SIGHT

T/T

  USD    1 - 2    30.30000    31.65000    31.25000    31.35000    31.65000 
  USD    5- 20    30.70000    31.70000    31.25000    31.35000    31.65000 
  USD    50-100    31.06000    31.75000    31.25000    31.35000    31.65000 
  GBP    -     42.88000    45.78000    43.43900    43.53900    44.48900 
  JPY    100    28.38000    30.26000    28.69800    28.75800    29.54800 
  MYR    -     7.42000    8.30000    7.91900    7.97900    8.19200 
  SGD    -     23.36000    24.10000    23.45400    23.50900    24.11900 
  HKD    -     3.92000    4.06000    3.97600    3.98700    4.04200 
  AUD    -     23.45000    24.46000    23.45900    23.52900    24.33900 
  NZD    -     22.13000    23.17000    22.07900    22.12900    22.88400 
  CAD    -     23.89000    24.84000    24.27400    24.35900    24.80500 
  CHF    -     31.44000    32.62000    31.72800    31.82800    32.53800 
  DKK    -     4.92000    5.25000    5.10700    5.12200    5.21500 
  NOK    -     3.77000    4.05000    3.94700    3.96700    4.03300 
  SEK    -     3.51000    3.75000    3.65000    3.66000    3.73800 
  INR    -     0.00000    0.00000    0.37900    0.42900    0.51400 
  EUR    -     37.75000    39.17000    38.03000    38.10500    38.86000 
  KRW    100    2.69000    3.24000    0.00000    0.00000    0.00000 
  CNY    -     4.68000    5.18000    4.89700    4.90900    5.06500 
  IDR    -     0.00000    0.00000    0.00196    0.00206    0.00246