ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

เว็บไซต์ : http://www.uob.co.th
SWIFT : UOVBTHBK

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
     โทรศัพท์ 0-2343-3000
     โทรสาร 0-2287-2973-4
UOB Call Center
     โทรศัพท์ 0-2285-1555
 สายงานบริการเชิงพาณิชย์
     บริการบริหารเงินสดเพื่อธุรกิจ
0-2343-4848
     พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0-2343-4949
     บริการธุรกิจต่างประเทศ
0-2620-5071-74
 งานสรรหาและจ้างงาน 0-2343-4220
 สายงานบริหารทรัพย์สินรอการขาย 0-2343-3300
ชื่อ
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
ประเภท
หัวเรื่อง
ข้อความ
Security Code

   
 

เว็บไซต์นี้ควรดูผ่าน Internet Explorer เวอร์ชัน 8 หรือสูงกว่า
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555